Đối tượng học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa tại Hà Nội năm 2018?

Đối tượng học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa tại Hà Nội năm 2018?

Nếu muốn trở thành học viên Y sĩ đa khoa Trường Trung cấp Y khoa Pasteur thì thí sinh phải nằm trong đối tượng học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa năm 2018. Học phí Văn bằng...
read more
Thời gian học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa là bao lâu?

Thời gian học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa là bao lâu?

Nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa nhưng chưa rõ thời gian học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa trong vòng bao lâu là có thể ra được trường.
read more
Tốt nghiệp Văn bằng 2 Y sĩ đa khoa được phép Liên thông bác sĩ?

Tốt nghiệp Văn bằng 2 Y sĩ đa khoa được phép Liên thông bác sĩ?

Tôi đang làm kế toán tại trạm y tế tỉnh và có mong muốn chuyển đổi y sĩ hệ 1 năm. Vậy sau khi tốt nghiệp, tôi có được phép Liên thông bác sĩ đa khoa? Quy chế về tuyển...
read more