Biểu hiện thường gặp của bệnh viêm khớp dạng thấp qua từng thời kỳ

Biểu hiện thường gặp của bệnh viêm khớp dạng thấp qua từng thời kỳ

Viêm khớp dạng thấp được coi là bệnh tự miễn quan trọng thứ hai trong nhóm các bệnh tự miễn ở người lớn và là bệnh quan trọng nhất trong nhóm bệnh thấp khớp, gây ra nhiều đau đớn cho người bệnh.
read more