Hội chứng không nhạy cảm Androgen và vấn đề giới tính của trẻ em

Hội chứng không nhạy cảm Androgen và vấn đề giới tính của trẻ em

Hội chứng không nhạy cảm Androgen và vấn đề giới tính của trẻ em Hội chứng không nhạy cảm androgen được biết đến là một rối loạn di truyền liên quan tới giới tính. Trẻ sinh ra mắc hội chứng...
read more