Cùng tìm hiểu về trùng lông Balantidium coli

Cùng tìm hiểu về trùng lông Balantidium coli

Trùng lông Balantidium coli Trùng lông Balantidium coli là loài trùng lông duy nhất có khả năng ký sinh và gây bệnh ở người. Vậy Trùng lông Balantidium coli có đặc điểm sinh học như thế nào? Bệnh học nội...
read more