Bệnh học nội khoa: Bệnh cườm nước

Bệnh học nội khoa: Bệnh cườm nước

Bệnh học nội khoa: Bệnh cườm nước Cườm nước là bệnh rất phổ biến tại Việt Nam. Tỷ lệ mắc bệnh ở những người trên 50 tuổi chiếm khoảng 2%, đồng thời là một trong những bệnh gây mù lòa...
read more