Biểu hiện lâm sàng điển hình của xuất huyết tiêu hóa

Biểu hiện lâm sàng điển hình của xuất huyết tiêu hóa

Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng chảy máu trong lòng ống tiêu hóa từ thực quản đến hậu môn. Máu sẽ thoát ra khỏi lòng mạch, thường thể hiện bằng 2 hình thức chủ yếu là đi cầu ra máu, ói ra máu.
read more