TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN TÂM THẦN PHÂN LIỆT

TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN TÂM THẦN PHÂN LIỆT

CHẨN ĐOÁN TÂM THẦN PHÂN LIỆT Ngày nay, các khoa bệnh tâm thần sử dụng các tiêu chí trong “Hướng dẫn sử dụng chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần (DSM)” để chẩn đoán bệnh tâm thần...
read more