Bệnh học Nội khoa: Phân biệt bệnh suy giáp và cường giáp

Bệnh học Nội khoa: Phân biệt bệnh suy giáp và cường giáp

Phân biệt bệnh suy giáp và cường giáp Cường giáp và suy giáp là hai bệnh lý của tuyến giáp liên quan đến sản lượng hormone tuyến giáp. Đây là hai bệnh lý nội tiết nguy hiểm nhưng nếu được...
read more