Đối tượng học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa tại Hà Nội năm 2018?

Đối tượng học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa tại Hà Nội năm 2018?

Nếu muốn trở thành học viên Y sĩ đa khoa Trường Trung cấp Y khoa Pasteur thì thí sinh phải nằm trong đối tượng học Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa năm 2018. Học phí Văn bằng...
read more
Đào tạo Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa năm 2018 lớp học cuối tuần

Đào tạo Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa năm 2018 lớp học cuối tuần

Nhằm giúp học viên vừa học vừa làm có điều kiện học tập, Trường Trung cấp Y khoa Pasteur tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 Trung cấp Y sĩ đa khoa năm 2018 lớp học cuối tuần.
read more