Dấu hiệu Babinski: khám thực hành lâm sàng thần kinh

Dấu hiệu Babinski: khám thực hành lâm sàng thần kinh

Dấu hiệu Babinski trong khám thực hành lâm sàng thần kinh học Dấu hiệu babinski là một trong các dấu hiệu quan trọng được ứng dụng trong khám thần kinh lâm sàng giúp các y sĩ có thể khám và...
read more