Y học cơ sở: Giải phẫu tai mũi họng

Y học cơ sở: Giải phẫu tai mũi họng

Y học cơ sở: Giải phẫu tai mũi họng Giải phẫu tai mũi họng là một chuyện mục cần được đào tạo riêng lẻ. Tai Mũi Họng 3 khu vực liên thông với nhau với những vai trò và chức...
read more
Hướng điều trị giảm tiểu cầu như thế nào?

Hướng điều trị giảm tiểu cầu như thế nào?

Hướng điều trị giảm tiểu cầu như thế nào? Hiện nay có nhiều nguyên do khác nhau gây tình trạng giảm tiểu cầu ở người bệnh. Vậy khi gặp tình trạng giảm tiểu cầu trên lâm sàng, y sĩ đa...
read more