Hội chứng Fragile X và những khuyết tật trí tuệ mà nó gây ra

Hội chứng Fragile X và những khuyết tật trí tuệ mà nó gây ra

Hội chứng Fragile X Hội chứng Fragile X được biết đến là một trong các bệnh mang tính di truyền, nó gây ra các ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của trẻ, đặc biệt là trí tuệ, sự...
read more