Cơ chế gây dị ứng của histamin là gì?

Cơ chế gây dị ứng của histamin là gì?

Cơ chế gây dị ứng của histamin Histamin tồn tại sẵn trong cơ thể và chúng đóng vai trò trong việc sản sinh các phản ứng của cơ thể như dị ứng, sốc phản vệ. Vậy histamin có cơ chế...
read more