Hội chứng Stockholm trong tâm lý học là gì?

Hội chứng Stockholm trong tâm lý học là gì?

Hội chứng Stockholm là gì? Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ...
read more