Sàng lọc sơ sinh có thể phát hiện được những bệnh lý nào?

Sàng lọc sơ sinh có thể phát hiện được những bệnh lý nào?

Sàng lọc sơ sinh có tác dụng gì? Tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, chúng ta có thể phòng tránh được những hậu quả nặng nề của dị tật đối...
read more