Nhà bác học Louis Pasteur là ai?

Nhà bác học Louis Pasteur là ai?

Tiểu sử về nhà bác học Louis Pasteur Louis Pasteur sinh ngày 27 tháng 12 năm 1822 tại Dole, Pháp. Từ bé, ông đã thể hiện mình là một học sinh thông minh và đầy tài năng với mong muốn...
read more