Giải phẫu mắt

Giải phẫu mắt

Mắt là cơ quan thị giác có nhiệm vụ thu nhận nhưng kích thích ánh sáng dưới dạng những hình ảnh và màu sắc, để truyền về vỏ não, cho ta nhận biết được thế giới bên ngoài. Cơ quan...
read more