Y học cơ sở: Atlas giải phẫu chi trên (bản đầy đủ)

Y học cơ sở: Atlas giải phẫu chi trên (bản đầy đủ)

Atlas giải phẫu chi trên (bản đầy đủ) Chi trên bao gồm các hệ thống cơ bả vai, cơ bàn tay, ngón tay cũng như hệ thống xương khớp và lớp thần kinh. Các yếu tố này hội tụ tạo...
read more