Câu chuyện về cuộc đời nhà bác học Louis Pasteur

Câu chuyện về cuộc đời nhà bác học Louis Pasteur

Cuộc đời nhà bác học Louis Pasteur (1822-1895)   “Không có thứ gọi là khoa học ứng dụng, chỉ có những ứng dụng của khoa học. Để tôi nói cho bạn biết bí mật dẫn tôi đến đích. Sức mạnh của tôi chỉ...
read more