Quy trình kỹ thuật xét nghiệm: thử nghiệm “vệ tinh” của vi khuẩn

Quy trình kỹ thuật xét nghiệm: thử nghiệm “vệ tinh” của vi khuẩn

Quy trình kỹ thuật xét nghiệm: thử nghiệm “vệ tinh” của vi khuẩn. Quy trình thử nghiệm “vệ tinh” của vi khuẩn được áp dụng ở Phòng vi sinh của một số Bệnh viện và cơ sở y tế. Ứng...
read more