Giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh gãy xương hở

Giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh gãy xương hở

Gãy xương hở Ổ gãy xương hở là một vùng có nhiều tổ chức chết (như cơ, xương, da, gân) và nhiều dị vật, máu tụ. Bởi vậy hình thành một vùng đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển...
read more