ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TRUNG CẤP Y SĨ ĐA KHOA TPHCM

Thí sinh đăng ký trực tuyến thành công, Ban tư vấn tuyển sinh Trung cấp y sĩ đa khoa sẽ gửi mail thông báo hoặc gọi điện thoại để xác nhận đã đăng ký thành công.

Thông tin cá nhân

Họ và tên:
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Ngày sinh:
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Số điện thoại:
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Email:
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!
Địa chỉ:
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

Trình độ hiện tại

Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

Ngành đăng ký xét tuyển

Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

Đăng ký học

Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

Lưu ý:

  • Phần địa chỉ: Thí sinh vui lòng điền chi tiết thông tin từ số nhà, thông xóm,….

Hồ sơ xét tuyển Trung cấp y sĩ đa khoa gồm các giấy tờ sau để nhập học:

  1. * Phiếu đăng ký tuyển sinh
  2. * Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (02 Bản sao photo công chứng).
  3. * Học bạ THPT (02 Bản sao photo công chứng).
  4. * 04 Ảnh 3×4 (Chụp gần đây nhất trong 06 tháng trở lại ).
  5. * 01 Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.02 Phong bì ghi rõ tên + địa chỉ + Số điện thoại để nhà trường liên hệ khi cần.