LIÊN THÔNG BÁC SĨ ĐA KHOA

Thông tin tuyển sinh Bác sĩ đa khoa hệ liên thông

Dành cho các đối tượng tốt nghiệp Trung cấp Y sĩ đa khoa đã đủ điều kiện thi liên thông theo quy định của bộ Y tế và Bộ GDĐT.

Bác sĩ đa khoa (Liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành Y Đa Khoa)

Bác sĩ đa khoa (Liên thông từ trung cấp lên ĐH ngành Y Đa Khoa): Địa chỉ đào tạo Liên Thông Bác Sĩ Đa Khoa Hệ Chính Quy Quy chế tuyển sinh liên thông Bác sĩ, xét nghiệm y học

Theo như Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo liên thông cao đẳng, đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 18/3/2015 có chỉ rõ về một số vấn đề liên quan đến việc liên thông khối ngành sức khoẻ. Do vậy, các đối tượng đã tốt nghiệp y sỹ hoặc y sỹ đa khoa được đăng kí dự tuyển đào tạo liên thông đại học một số ngành y đa khoa, y học cổ truyền, y học dự phòng. Quy chế trước đây không cho phép liên thông chéo ngành, nghĩa là  là trước đây, y sỹ đa khoa chỉ có thể liên thông lên bác sỹ đa khoa, y sỹ y học cổ truyền sẽ liên thông bác sỹ y học cổ truyền.

Liên thông tư y sỹ đa khoa lên bác sỹ cần các điều kiện nào?

Bên cạnh đó, các đối tượng đã tốt nghiệp có bằng trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng thuộc khối ngành sức khoẻ nói chung đều được đăng kí dự tuyển liên thông đại học một số ngành điều dưỡng, hộ sinh, y tế công cộng, kỹ thuật y học. Đối với đối tượng đăng kí liên thông đại học một số ngành y đa khoa, răng hàm mặt, y học cổ truyền phải có thời gian làm việc liên tục đúng ngành tối thiểu 12 tháng, kể từ khi kí hợp đồng lao động đến thời  điểm cơ sở đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ dự thi liên thông.

Hồ sơ đăng kí dự thi liên thông bác sỹ

 • 01 phiếu dự thi có xác nhận của cơ quan làm việc
 • 02 bản công chứng bằng và bảng điểm trung cấp y sỹ đa khoa
 • 02 bản công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc BTVH tương đương
 • 01 giấy xác nhận thâm niên công tác chuyên môn và các giấy tờ ưu tiên liên quan
 • 02 bản sao giấy khai sinh
 • 04 ảnh 3×4 cm và 01 ảnh 2×3 cm

Hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược

 1. Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27 tháng 6 năm 2005;
 2. Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
 3. Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Bộ Y tế hướng dẫn tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng y, dược như sau:

 1. QUY ĐỊNH CHUNG (Trung cấp ngành Y sỹ đa khoa tuyển sinh chính quy)
 2. Phạm vi điều chỉnh (Trung cấp y sĩ đa khoa có thể học liên thông Bác sĩ)

Thông tư này hướng dẫn về đối tượng và tiêu chuẩn tuyển sinh; chính sách ưu tiên; hồ sơ dự tuyển; tổ chức thi, tuyển; thanh tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học y, dược từ trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo liên thông trình độ cao đẳng y, dược từ trình độ trung cấp.

 1. Đối tượng áp dụng (Ngành Y sĩ được mở rộng liên thông lên bác sỹ)

Thông tư này áp dụng đối với một số cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ đại học, cao đẳng theo như hình thức vừa làm vừa học, tập trung 4 năm và cán bộ y tế tham dự tuyển sinh một số khoá đào tạo này.

 1. Chương trình đào tạo (Rút ngắn thời gian đào tạo bác sĩ đa khoa?)

Sử dụng một số chương trình đào tạo đại học, cao đẳng y, dược từ trình độ cao đẳng, trung cấp theo như hình thức vừa làm vừa học, tập trung 4 năm phù hợp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành.

 1. Một số khái niệm dùng trong Thông tư
 2. a) Cán bộ y tế là các người đã được đào tạo và có trình độ chuyên môn y, dược, đang làm việc trong lĩnh vực y tế.
 3. b) Y tế huyện được hiểu là y tế huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Y tế xã được hiểu là y tế xã, phường, thị trấn.
 4. c) Thâm niên chuyên môn là thời gian làm việc đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo sau khi tốt nghiệp trung cấp y tế (đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp), cao đẳng y tế (đối với đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng), tính từ khi có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cấp có thẩm quyền, hợp đồng lao động hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép hành nghề y, dược tư nhân.
 5. d) Mốc thời gian để tính thâm niên chuyên môn, thời gian làm việc là đến ngày 31 tháng 10 năm dự thi.

đ) Một số khu vực tuyển sinh: Bao gồm Khu vực 1 (KV1), Khu vực 2 (KV2), Khu vực 2 – nông thôn (KV2-NT) và Khu vực 3 (KV3), được phân chia theo như quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.(Thông tư số 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh)

Khu vực dự thi của mỗi thí sinh được xác định dựa vào địa chỉ cơ quan nơi thí sinh đang làm việc trong biên chế, theo như hợp đồng lao động hoặc địa chỉ nơi thí sinh hành nghề y, dược tư nhân. Khu vực dự thi của quân nhân, công an nhân dân được xác định dựa theo như địa chỉ nơi đóng quân hoặc theo như hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ tùy theo như khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn đối với trường hợp đóng quân ở cùng một khu vực từ 18 tháng trở lên; nếu dưới 18 tháng thì xác định khu vực dự thi theo như hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

 1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
 2. Đối tượng tuyển sinh đào tạo Bác sỹ, Dược sỹ đại học
 3. a) Đối với thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, KV2: Là cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.
 4. b) Đối với thí sinh thuộc KV3: Phải đáp ứng yêu cầu như đối với thí sinh thuộc KV1, KV2-NT, KV2 nêu ở khoản a và thuộc một trong một số diện sau:

– Đang trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, tâm thần, phong, lao;

– Đang công tác trong lĩnh vực pháp y, y tế dự phòng;

– Đang trực tiếp sản xuất, pha chế dược phẩm, vắc- xin, sinh phẩm y tế và đã làm công việc này liên tục từ 24 tháng trở lên;

– Đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đã công tác liên tục ở KV1 trong ngành y tế từ 24 tháng trở lên.

 1. Đối tượng tuyển sinh đào tạo cử nhân, cao đẳng y tế

Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành và trình độ đào tạo.

 1. Đối tượng tuyển sinhđào tạo hợp đồng theo như địa chỉ sử dụng

Cán bộ y tế đang làm việc đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo ở KV1, KV2-NT hoặc đang làm việc ở y tế xã, y tế huyện KV2 và đã làm việc liên tục ở một số khu vực, đơn vị này từ 24 tháng trở lên, cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở lại công tác ở địa phương, cơ quan nơi cử đi học, được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Bộ, ngành chủ quản quyết định cho phép dự tuyển sinh, học tập theo như chế độ này.

III. TIÊU CHUẨN TUYỂN SINH

 1. Về phẩm chất chính trị

Lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành một số nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên không được dự tuyển.

2.Về trình độ văn hoá

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá tương đương.

 1. Về trình độ chuyên môn:
 2. a) Đào tạo cử nhân và cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học từ trình độ trung cấp: Phải có bằng tốt nghiệp Điều dưỡng trung cấp, Hộ sinh trung cấp hoặc Kỹ thuật viên trung cấp chuyên ngành phù hợp, đào tạo theo như chương trình của Bộ Y tế; nếu tốt nghiệp Y sỹ trung cấp phải có thêm chứng chỉ đào tạo chuyển đổi thành Điều dưỡng trung cấp theo như chương trình của Bộ Y tế do một số cơ sở đào tạo được Bộ Y tế cho phép cấp.
 3. b) Đào tạo cử nhân Điều dưỡng, Kỹ thuật y học từ trình độ cao đẳng: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng, Hộ sinh hoặc cao đẳng Kỹ thuật y học chuyên ngành phù hợp, đào tạo theo như chương trình của Bộ Y tế.
 4. c) Đào tạo cử nhân Y tế công cộng: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng y tế đào tạo theo như chương trình của Bộ Y tế.
 5. d) Đào tạo Bác sỹ đa khoa: Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ đa khoa đào tạo theo như chương trình của Bộ Y tế.

đ) Đào tạo Bác sỹ Y học cổ truyền (YHCT): Phải có bằng tốt nghiệp Y sỹ YHCT hoặc Y sỹ định hướng YHCT đào tạo theo như chương trình của Bộ Y tế.

 1. e) Đào tạo Dược sỹ đại học: Phải có bằng tốt nghiệp Dược sỹ trung cấp đào tạo theo như chương trình của Bộ Y tế.Liên thông từ Dược sĩ Cao Đẳng lên ĐH Dược TPHCM ở đâu?
 2. g) Một số thí sinh đã được đào tạo trong quân đội: Phải có bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược do Trường Trung cấp Quân y 1 (nay là Học viện Quân y), Trường Trung cấp Quân y 2 cấp; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp Y, Dược do một số Trường Trung cấp Quân y thuộc Quân khu, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục và tương đương cấp từ năm 1994 trở về trước và có thời gian đào tạo ít nhất là 2 năm học.

4.Về thâm niên chuyên môn

 1. a) Đối với đào tạo cử nhân y tế từ trình độ cao đẳng và đào tạo cao đẳng y tế từ trình độ trung cấp: Người tốt nghiệp cao đẳng (đối với đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng), trung cấp (đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp) y tế chuyên ngành phù hợp loại giỏi phải có thâm niên chuyên môn từ 12 tháng trở lên; một số đối tượng còn lại phải có thâm niên chuyên môn từ 24 tháng trở lên.
 2. b) Đối với đào tạo đại học y, dược từ trình độ trung cấp: Phải có thâm niên chuyên môn từ 36 tháng trở lên.