Atlas giải phẫu cơ chi trên

Atlas giải phẫu cơ chi trên

Thần kinh chi phối cho các cơ trên chủ yếu phát sinh từ đám rối thần kinh cánh tay, Chức năng của các cơ này có tác dụng là vận động khớp vai. Trong chương trình đào tạo Y sĩ đa khoa các bạn sẽ được học giải phẫu cơ chi trên ở bộ môn giải phẫu bệnh học.

Giải phẫu cơ chi trên gồm những gì?

Các giảng viên Cao đẳng Y Dược – Trường Cao đẳng Y dược Pasteur cho biết: Giải phẫu cơ chi trên bao gồm cơ vùng nách, cơ cánh tay, cơ cẳng tay và cơ bàn tay.

Các cơ của vùng nách

  • Các cơ vùng nách tạo thành hố nách chứa đựng mạch máu, thần kinh và bạch huyết. Hố nách là một hình tháp 4 thành, một đỉnh và một nền

Các cơ vùng cánh tay

  • Các cơ vùng cánh tay được chia thành hai vùng là vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau.

Các cơ cẳng tay

  • Cẳng tay được giới hạn từ đường thẳng ngang ở dưới nếp gấp khuỷu ba khoát ngón tay đến nếp gấp xa nhất ở cổ tay. Cẳng tay chia làm hai vùng: vùng cẳng tay trước và vùng cẳng tay sau, ngăn cách nhau bởi xương quay, xương trụ và màng gian cốt.

Cơ ở bàn tay

  • Bàn tay giới hạn từ nếp gấp cổ tay xa nhất đến đầu các ngón tay, được chia làm hai phần: gan tay và mu tay.
  • Các cơ bàn tay gồm các cơ mô cái, cơ mô út, các cơ gian cốt mu tay và gan tay và cơ giun. Các cơ này do dây thần kinh giữa và trụ chi phối vận động.

Atlas giải phẫu cơ chi trên của con người

Nội dung giải phẫu cơ chi trên được mô tả bằng hình ảnh như sau, các bạn sinh viên Y sĩ đa khoa có thể lưu lại để phục vụ quá trình học:

Nguồn: Y sĩ đa khoa tổng hợp tài liệu y khoa lâm sàng 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *