Cùng tìm hiểu về lớp nấm gây bệnh Actinomycetes

Cùng tìm hiểu về lớp nấm gây bệnh Actinomycetes

Nấm gây bệnh Actinomycetes Actinomycetes là lớp nấm có sợi đặc, sinh sản bằng cách phân chia đứt khúc. Người ta phân chia lớp này thành hai bộ là Streptomycetales và Actinomycetales. Trong đó bộ Actinomycetales và bộ Streptomycetales khác...
read more