Atlas giải phẫu cơ chi trên

Atlas giải phẫu cơ chi trên

Atlas giải phẫu cơ chi trên Thần kinh chi phối cho các cơ trên chủ yếu phát sinh từ đám rối thần kinh cánh tay, Chức năng của các cơ này có tác dụng là vận động khớp vai. Trong...
read more