Bệnh học: Hắc võng mạc trung tâm thanh dịch

Bệnh học: Hắc võng mạc trung tâm thanh dịch

Hắc võng mạc trung tâm thanh dịch Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch là một bệnh vô căn, đặc trưng bởi bong thanh dịch của võng mạc cảm thụ tại hoàng điểm. Y sĩ đa khoa gặp case...
read more