Quy trình thử nghiệm Optochin trong phòng thí nghiệm

Quy trình thử nghiệm Optochin trong phòng thí nghiệm

Quy trình thử nghiệm Optochin  Quy trình optochin được thực hiện giúp một số bác sĩ Cận lâm sàng kiểm tra sự nhạy cảm của vi khuẩn với optochin. Từ đó, bác sĩ điều trị sẽ đưa ra phác đồ...
read more