Xét nghiệm virus Varicella zoster (VZN) khi nào?

Xét nghiệm virus Varicella zoster (VZN) khi nào?

Xét nghiệm Virus Varicella zoster (VZN) Xét nghiệm virus Varicella zoster là xét nghiệm phát hiện một trong hai kháng thể được tạo ra bởi hệ thống miễn dịch trong đáp ứng với nhiễm virus varicella zoster, qua đó giúp...
read more