Hướng dẫn phương pháp giải phẫu khớp gối  

Khớp gối là một trong những khớp có tần suất hoạt động nhiều và áp lực lớn trong cơ thể. chúng ta cùng tiểu hiểu bộ phận này bằng phương pháp giải phẫu khớp gối.

Khớp gối là một trong những bộ phận có cấu tạo vô cùng phức tạp gồm: khớp chày đùi, khớp bánh chè đùi, và khớp chày mác trên.

Phần mặt khớp

Bộ phận khớp đùi bánh chè: phía mặt sau của xương bánh chè khớp với mặt bánh chè xương đùi.

Bộ thận khớp đùi – chày

Phía xương đùi : gồm có lồi cầu trong và ngoài của bộ phận xương đùi, ngăn cách phía sau là phần hố gian LC, phía trước là diện bánh chè,

Phần xương chày: Hai mặt khớp trên của xương chày.

2 sụn chêm ở phía trong và phía ngoài: phần đệm ở phía mặt trên 2 diện khớp

  • Sụn chêm ở bên trong có hình như chữ C
  • Sụn chêm ở bên ngoài có hình chữ O
  • Đặc biệt phần đầu trước của 2 sụn chêm nối với nhau bằng DC ngang gối

 Phần bao khớp:

gồm có 2 màng hoạt dịch và lớp cơ

–     Màng hoạt dịch:  để lót mặt phía trong của lớp xơ

Phần phía trước được mở rộng lên tận xương bánh chè khoảng 3 đốt ngón tau và tạo thành túi hoạt dịch trên xương bánh chè sau phần cơ tứ đầu .

–     phần Lớp xơ: Chúng bám chặt xung quanh các mặt của khớp xương chày và xương đùi, chu vi xương bánh chè và xung quanh sụn chêm

Hình ảnh sơ đồ khớp gối – Atlas giải phẫu Frank H.Netter

Hình ảnh sơ đồ khớp gối – Atlas giải phẫu Frank H.Netter

Bộ phận dây chằng

Dây chằng phía ngoài bao khớp

–     Phần trước:

Dây chằng bánh chè: Đây là phần mở rộng của các hân cơ tứ đầu đùi từ trên phía đỉnh của các xương bánh vè vào bám xuống lồi củ chày

Hãm bánh chè trong và ngoài: từ phía trong và ngoài  của bộ phận xương bánh chè chạy dọc hơi chếch xuống dưới lẫn hai bên kết hợp cùng với mạc đùi  và lớp xơ bao khớp.

–     Phần phía sau :

Dây chằng kheo chéo: tính từ vị trí bám tận của gân cơ bán màng đến khoảng chếch lên trên, ra ngoài bám vào LC ngoài xương đùi.

–     phía 2 bên :

Dây chằng bên chày:  mặt phía trong, từ MTLC trong xương đùi chạy xuống bỏm vào mặt trong đầu trên xương bánh chày.

Dây chằng kheo cung: là vị trí dày lên ở mặt sau lớp xơ bao khớp xung quanh lỗ gân cơ khoeo.

Dây chằng bên mác: mặt phía ngoài, từ MTLC ngoài của xương đùi đến chỏm xương mác.

Phần dây chằng

Phần dây chằng 

Phần dây chằng trong bao khớp:  gồm 2 dây chằng chéo

Dây chằng chéo sau: Từ mặt phí ngoài LC trong x.đùi đến bám vào bộ phận diện gian LC sau.

Dây chằng chéo trước: Từ mặt phía trong LC ngoài xương đùi đến bám vào bộ phận diện gian LC phía trước.

Nguồn: ysidakhoa.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *