Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa có được Liên thông lên Bác sĩ đa khoa hay không?

Tốt nghiệp Y sĩ đa khoa có được Liên thông lên Bác sĩ đa khoa hay không?

Việc học Y sĩ đa khoa sau khi ra trường có được Liên thông lên Bác sĩ đa khoa hay không là câu hỏi của rất nhiều thí sinh, để giải đáp thắc mắc này ban tư vấn tuyển sinh Trường Trung cấp Y khoa Pasteur xin giải đáp như sau:
read more
Tốt nghiệp Văn bằng 2 Y sĩ đa khoa được phép Liên thông bác sĩ?

Tốt nghiệp Văn bằng 2 Y sĩ đa khoa được phép Liên thông bác sĩ?

Tôi đang làm kế toán tại trạm y tế tỉnh và có mong muốn chuyển đổi y sĩ hệ 1 năm. Vậy sau khi tốt nghiệp, tôi có được phép Liên thông bác sĩ đa khoa? Quy chế về tuyển...
read more