Thủ tục và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với y sĩ đa khoa

Thủ tục và điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với y sĩ đa khoa

Em học y sĩ đa khoa mới tốt nghiệp, vậy điều kiện cấp chứng chỉ hành nghê đối với y sĩ đa khoa năm 2018 là gì? Các quy trình cụ thể như thế nào?

 chứng chỉ hành nghề đối với y sĩ đa khoa(Chứng chỉ hành nghề Y Dược)

Ban tư vấn Tuyển sinh Y Dược xin được trả lời câu hỏi của bạn về việc cấp chứng chỉ hành nghề đối với y sĩ đa khoa như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với y sĩ đa khoa

Để được cấp chứng chỉ hành nghề đối với chức danh Y sĩ đa khoa cần bảo đảm các yêu cầu:

Điểm b Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với y sỹ như sau:

“Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành

 1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:
 2. a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ;
 3. b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;
 4. c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên;
 5. d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.
 6. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.”

(Sở y tế – Nơi cấp và nhận hồ sơ thủ tục chứng chỉ hành nghề)

Vì vậy, em mới tốt nghiệp y sĩ đa khoa và chưa đáp ứng đủ điều kiện ở Điểm b Khoản 1 Điều 24 luật quy định là “có 12 tháng thực hành tại bệnh viện”. Sau khi tốt nghiệp em có thể xin học việc hoặc hợp đồng tại các bệnh viện để đảm bảo yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề đối với y sĩ đa khoa

 

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y sĩ đa khoa

Về thủ tục để được cấp chứng chỉ hành nghề y sĩ đa khoa được quy định tại Điều 5 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cụ thể như sau:

Điều 5. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam

 1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau:
 2. a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
 3. b) Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) cấp;
 4. c) Giấy xác nhận quá trình thực hành;
 5. d) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;
  đ) Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp);

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y sĩ đa khoa(Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh)

 1. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người bị mất hoặc bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh: Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.
 2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề trong trường hợp bị thu hồi theo quy định tại các Điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
 3. a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 02 quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
 4. b) Các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, trừ giấy xác nhận quá trình thực hành;
 5. c) Giấy chứng nhận đã cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Bộ Y tế.

Địa chỉ đào tạo Trung cấp Y sĩ đa khoa tại Hà Nội

Phòng tuyển sinh Y Dược – Trường Trung cấp Y khoa Pasteur: Tầng 5, nhà N2 Số 49 Thái Thịnh – Q. Đống Đa – Hà Nội. Điện thoại tư vấn: 02485.895.895 – 0948.895.895.

Nguồn: Y Sĩ Đa Khoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *