Ngoại Khoa

Y học Lâm sàng Ngoại khoa –  Hệ Trung Cấp Y Dược Hà Nội.

Chia sẻ thông tin về bệnh học Ngoại khoa trong chương trình đào tạo Trung cấp Y Dược của các chuyên ngành (Y sĩ đa khoa, điều dưỡng đa khoa,…) Giúp các bạn hiểu hơn về bộ môn Ngoại khoa Lâm sàng, Triệu chứng, dấu hiệu bệnh học ngoại khoa, giúp ích trong công tác học tập và thực hành tại bệnh viện.